SUF

Svensk Utlandsregistrerad Filial (SUF) är idag Sveriges störst växande företagsfom. Du registrerar en svensk filial till ditt Ltd bolag som först måste vara registrerat. När detta är klart har du samma  förutsättningar som ett svensk aktiebolag men på bättre villkor. Du erhåller ett svenskt organisationsnummer och du kan momsregistrera företaget samt bli godkänd för F-skatt.