Alla kan starta Ltd Bolag

Du kan vara ensam i bolaget, ni kan vara flera bolagsmän eller aktieägare ifrån olika länder. Din historik i Sverige eller annat land har ingen betydelse.
Även företag kan starta Ltd, oavsett i vilket land företaget har sin sätesadress.

Attraktivt att starta Ltd

Det finns flera attraktiva och uppenbara skäl till att starta Ltd bl a har du inget personligt ansvar. Full ansvarsbegränsning, enklare administration, ingen skatt på utdelning till företaget, låg skatt på utdelning av investerat kapital, du kan anställa dig själv, skattefria förmåner till dig som ägare och/eller som anställd i ditt eget bolag…

Låg kostnad att starta Ltd

Betydligt lägre kostnad att starta Ltd och inget krav på aktiekapitalets storlek. I ett AB binder du upp 50.000 kr i aktiekapital, i ett Engelskt Ltd är aktiekapital 1 GBP. Låt därför kapitalet arbeta…

Starta Ltd för 2.990 kr

En komplett lagstadgad registrering som inkluderar sätesadress för bolaget i UK. Vilket i sin tur innebär att vi vidarebefordrar all post till din egen adress. Att icke förglömma våra supportsidor som också ingår…

Företagslagstiftning i Storbritannien

Företagslagstiftningen är effektiv och praktisk. Detta är en av anledningarna till att UK bolag har blivit ett centrum för företagsetablering inom EU och EES.

Så enkelt kommer du igång!